WELCOME TO THE BULGARIAN CONSULATE GENERAL

IN NEW YORK!

THE BULGARIAN CONSULATE GENERAL IN NEW YORK is providing consular service exclusively for residents of the following states: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island and Vermont. For all other states, please see Distribution of consular regions between the four Bulgarian diplomatic and consular missions in USA.


Ladies and Gentlemen,
the Consulate General
will be closed to the public on December 24th and December 31st, 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми сънародници, Генералното консулство на България в Ню Йорк няма да работи с граждани на 24 и 31 декември 2010 година..
 
 

                                   

Please note that the Consulate General in NY will be closed for the public on the following Official Holidays ( read more)


The Bulgarian Government Supports Nabucco

On November 23rd in Vienna the Bulgarian Foreign Minister met with the management of Nabucco Gas Pipeline GmbH. At the meeting, initiated by the Bulgarian Minister, he discussed the future of the project, as well as the next practical steps that the signatories should undertake to ensure its quick implementation.

" requested this meeting, because Nabucco is a priority both for Bulgaria and Europe. Our country has done all that is necessary to facilitate the start of the project. That is why we must be active in mobilizing the European support for Nabucco" said minister Mladenov.

 

During the meeting with Reinhardt Mitschek, the managing director of the international company for the implementation of the project, Foreign Minister Mladenov reaffirmed Bulgaria’s support for the gas pipeline project, saying that it would help achieve diversification of gas supplies to Bulgaria and reduce the country's energy dependence.

 

Reinhardt Mitschek thanked minister Mladenov for his support and for the very good cooperation with the Bulgarian authorities, which will ensure that the project is carried out in timely manner. ( bg version)


Ladies and Gentlemen, 
In observance of Thanksgiving

the Consulate General

will be closed to the public on November  25th and 26th, 2010.

The Consulate will be open on November, 11th.

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Уважаеми сънародници, Във връзка с отбелязването на Деня на Благодарността, Генералното консулство на България в Ню Йорк няма да работи с граждани 25 и 26 ноември 2010 година. Консулството ще работи с граждани на 11 ноември.


Уважаеми сънародници,

 

На 29 март 2010 г. ГК-Ню Йорк започна приемане на заявления за издаване на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС. В консулството има техническа възможност за заснемане с цифрово устройство на подписа и лицето на заявителя. Към момента консулството успява да обработи всички кандидати за издаване на български лични документи в рамките на работното време (от 9.30 до 12.30 всеки работен ден), по реда на идване. В случай, че обработването на граждани се затрудни, ГК ще въведе организация за приемане на документи, за която своевременно ще ви информираме. Кандидатите за нови лични документи да носят стария документ от същия вид и една актуална снимка, без конкретни изисквания.

Съгласно получени инструкции се следи стриктно за изпълнението на Чл. 81, ал. 5 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС), според който български гражданин, който не представи документа си за самоличност в консулското представителтво в 3-месечен срок, след датата на изтичането му, се наказва с глоба от 50 щ. д. (full text)

 
В края на месец февруари във Вашингтон беше подписана Спогодба между правителството на Република България и правителството на САЩ за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите. Съгласно Спогодбата доходите на български студенти в САЩ, които там учат и работят, няма да се облагат, ако са до 9 хил. долара годишно. Облагането на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения ще е с 5% в една от двете страни, където са получени. Досега те се облагаха със съответните ставки на страната. Няма да се облагат с данък и доходите на български студенти, работещи в САЩ по време на летни бригади, ако те са получили суми под облагаемия минимум за приемащата страна. Ако за тях е платен данък в САЩ (когато са над облагаемия минимум), щом получателите им се върнат в България, ще трябва да декларират дохода. Платеният в САЩ данък ще бъде приспаднат. Спогодбата създава по-благоприятни условия за бизнес контактите между двете страни, а също и за обмяната на информация между двете данъчни администрации. Спогодбата не включва косвените данъци - ДДС, акцизи и други. С документа са регламентирани и други специфични моменти, като например режимът на облагане на американските инвестиционни дружества. Има промяна и по отношение на плащанията по пенсионни фондове, което ще улесни пътуванията и пребиваването в другата страна на граждани в пенсионна възраст. Спогодбата дава възможност за по-успешна борба срещу данъчните измами и в България, и в САЩ.
 ( пълен техт-PDF)


List of Requirements for Transporting a Vehicle to Bulgaria