In order to transport your vehicle from the U.S.A to Bulgaria you need the following documents and information:
1. The original vehicle title, 50 states ( bill of sale, ACQ, lien sale documents or others are NOT acceptable from any state )
2. Social Security Number or Company tax ID (If you do not have a social security number, photo copy of your passport is required )
3. A list containing your name, US address, phone number, etc.
4. A list containing the consignee’s name, address and phone number in Bulgaria

If you have any questions or need additional information and assistance with transporting your vehicle, you can e-mail:

[email protected] (Bulgarian or English)


Or call:

310-316-4384 /Bulgarian/
310-316-8460 /English/


________________________________________________________________________

Ако желаете да транспортирате колата си от Съединените Американски Щати до България се нуждаете от следните документи:
1. Оригинал на документ за собственост на превозното средство /title/ от съответния щат (bill of sale, ACQ, lien sale documents НЕ СЕ ПРИЕМАТ!!!)
2. Социален номер, данъчен номер (за фирма износител) или при липса на социален номер, копие от паспорта Ви
3.Списък с трите Ви имена, адрес и телефонен номер в Съединените Американски Щати
4.Списък с трите имена, адрес и телефонен номер на лицето, което е получател на превозното средство в България


За повече информация и с въпроси отностно транспортиране на автомобили до България можете да пишете на:

[email protected]

Или да позвъните на телефони в Лос Анджелис:

310-316-4384 /Български/
310-316-8460 /Английски/