СЛУЖБА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 
Младежите във възраст до 27г. могат да бъдат отлагани от служба на основание незавършено обучение или постоянно пребиваване в чужбина. Военните власти изискват предоставяне на заверени документи, доказващи основанието./Вж. Certifications/

Документи за издаване на служебни бележки за отлагане от военна служба се приемат и по пощата.
За целта е необходимо да бъдат изпратени следните документи:
1. Български паспорт (оригинал)
2. Американски паспорт или Зелена карта за постоянно пребиваване в САЩ (оригинал)
3. Сертифициран банков чек на стойност $26 (2 заверки препис по $9 + $8 за служебната бележка)
4.Предплатен и самоадресиран плик, с който да изпратим обратно на подателя приложените документи и служебната бележка.

ЗАКОН
ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(full text)