Important

Consular

Information:

Adoptions

Army service

Certifications and Legalization

Citizenship

Information for Funeral Homes

Passports

Travel documents

Visas

Waivers

Other

Useful

Information:

Holidays
BG News
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАСПОРТИ И ЗА ДРУГИ БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Всички заявления за паспорти и други БДС се подават лично в Консулската служба. Подписът на гражданина под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното лице.

ВАЛИДНОСТТА НА СТАРИЯ ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖАВАНА СЛЕД 31.12.2000г.

НОВИТЕ ПАСПОРТИ ИМАТ ВАЛИДНОСТ ОТ 5 ГОДИНИ
 


КАК ДА ПОЛУЧИМ ФОРМУЛЯР ЗА ПОДМЯНА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ?

Заявлението (2 $) се получава и попълва при подаване на документи за подновяване на български документи за самоличност, само лично в консулсвото на Р България в Ню Йорк:

 

Bulgarian Consulate General

121 E 62nd Street

New York, NY 10021 (назад)


КАК ДА ПОЛУЧИМ ГОТОВИТЕ СИ ДОКУМЕНТИ?

За да получите готовите документи е необходимо да върнете старите или да ги задържите, ако посочите основателна причина за запазването им, като например - наличие на валидна виза или печати, служещи за доказателство пред имиграционните власти и др. Тези от Вас, които са изгубили старите си документи, е необходимо да платят глоба в размер на 75 $ в брой или с money order на името на Генералното консулство - Ню Йорк.(назад)

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ НОВИТЕ НИ ДОКУМЕНТИ СА ПРИСТИГНАЛИ?

Информация за движението на паспортните преписки има в началото на тази страница в отделни списъци.
Запитвания по тел. 212 935 4646, по факс 212 319 59 55 (назад)