Сигнатурен

                                   Автор и заглавие

 

 

 

    Година на

 

      №

 

 

 

 

 

 

 

 

     издаване

 

 

 

          КНИГИ  ЗА  ЗАЕМАНЕ ОТ ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347.83

Thomas Krattenmaker  &

Regulating Broadcast Programming

 

1995

 

    Право

   L.Powe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        323(73)

Thomas Mann &      

 

Congress, the Press and the Public

 

1994

 

Политика

   N.Ornstein

 

 

 

 

 

 

 

 

      323(100)

David Butler &

 

Referendums around the World

 

 

1994

 

Политика

   Austin Ranney

 

 

 

 

 

 

 

 

327.51

Keith Dunn &

 

NATO in the 5th Decade

 

 

1990

 

Политика

   Stephen Flanagan

 

 

 

 

 

 

 

 

          339(4)

W.Northdurft          

 

Going Global:How Europe Helps Small Firms Export

1992

 

Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940.53

Harvey Rosenfeld &

 

A legacy Recorded

 

 

 

1994

 

История

   Eli Zborowski

 

 

 

 

 

 

 

 

      339(100)

Douglas Irwin 

 

Managed Trade:The Case against Import Targets

1994

 

Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      327(100)

Thomas Diaz     

 

Freedom Seekers:Inside Safe Haven

 

      б.г.

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

J.Fry                

 

The Helsinki Progress:Negotiating Security & Coop in Europe

1993

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Arthur Hopkins     

 

Unchained Reactions:Glasnost & Nuclear

 

1993

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Edgar Bronfman    

 

The Making of a Jew

 

 

 

1996

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      339(430)

 

 

 

Germany:Your Business Partner

 

      б.г.

 

Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  336.2(430)

                                               

Taxes in the Federal Republic of Germany

 

1996

 

Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      327(540)

John Hawes     

 

Managing Nuclear Proliferation on South Asia

1995

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           73/76

Milena Milani    

 

A Cortina Renato Missaglia pittore mio amico

1997

 

Изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Yad Vashem    

 

A World Remembered

 

 

1997

 

Фотография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        323(73)

Dr.Richard L.Lesher  

It`s Everybody`s Business

 

 

1980

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Димитров,Зл.   

 

Международноправни и конституционноправни аспекти на

2003

 

Право

    

 

 

Кипърския въпрос

 

 

 

 

71

 

 

 

Parks in Bulgaria

 

 

 

      б.г.

 

Архитектура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

    

 

 

Bulgarian Monasteries

 

 

1997

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.5

Christopher Merrill

 

Only the Nails Remain.Scenes from the Balkan Wars

 

1999

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       941/949

Robert Bideleux &

A history of Eastern Europe. Crisis and change.

 

 

1999

 

История

Ian Jeffries

 

 

 

 

 

 

 

 

       941/949

 

 

 

The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth

 

1992

 

История

 

 

 

Century

 

 

 

 

949.7

Barbara Jelavich

 

History of the Balkans. Twentieth Century

 

    1983

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           327.7

 

 

 

Resolutions Adopted by the United Nations. Cyprus Problem 1964-2001

 

               

        

    2002

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

912

 

 

 

About Cyprus

 

 

    2001

 

География

 

 

 

 

 

 

 

 

      886.7-94

Lyubomir Levchev

 

You are next

 

 

    2000

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

92

John Atanasoff

 

The father of the computer

 

     2001

 

Биография

 

 

 

 

 

 

 

 

        32(092)

Alexander Valchev

 

Bulgarians, that built modern America

 

2003

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    820(73)-1

Richard Harteis

 

Provence. New and Selected Poems

 

 2000

 

Английска Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

         886-36

 

 

 

Gabrovo anecdotes

 

 

 

 1985

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           73/76

 

 

 

Stoimen Stoilov Varna-Vienna

 

 

 1991

 

Изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      886.7-82

Василев, Йордан

 

Българско слово за всекиго-3 броя

 

  2001

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Михаел Бар-Зоар

 

Извън хватката на Хитлер - 2 броя

 

 1999

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Кожухаров, Йордан

 

Дипломация и протокол

 

 

    1999

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      886.7-31

Сиси Георг-Емирзиян

Кървава есен

 

 

 

1999

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      882(092)

Enco Tayar

 

Days of Rain

 

 

 

2001

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      323(092)

Балан, Ал.Т.

               

Книга за мене си

 

 

 

1988

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Вълчев, Йордан

 

Календар и Слово

 

 

 

1986

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Миевски, Христо

               

Обикновен социализъм

 

 

1998

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Алваджиев, Н.

                

Пловдивска хроника

 

 

1971

 

География

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Марчевски, Ас.

              

Италиански потайности

 

 

     б.г.

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Стамболски, Хр.

                

Автобиография, дневници, спомени

 

1972

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

 

 

               

Ботевите четници разказват

 

 

1975

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Райкин, Спас

                

Синя и червена България

 

 

2000

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Райкин, Спас

            

Държавна сигурност-досие

 

 

2002

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        886.7-1

Есева, М.

                

Обич

 

 

 

 

         б.г.

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        886.7-1

Коджабашев, Т.

 

Откъснати цветя

 

 

 

1995

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Славянска, Хр.М.

  

Детството на Христос

 

 

1996

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Райкин, Спас

 

Безотечественици

 

 

 

2001

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Стоев, Генчо

 

Цената на златото

 

 

 

1983

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Балабанов, Ал.

 

И аз на този свят

 

 

 

1979

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Страшимиров, Ан.

 

Вихър

 

 

 

 

1982

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Радев, Христо К.

 

Зелената корона на владиката

 

 

1994

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Желязков, Добри

 

Фабрикаджията

 

 

 

1988

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Нейков, Павел

 

Еволюция на лъжата

 

 

1995

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Костови, Наталия и

Социализмът в България

 

 

1983

 

Политика

Владимир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Диаватов, Венцислав

Ние и другите

 

 

 

1956

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               О7

 

 

 

Наградите "Паница" за журналистика 1994-1996

1997

 

Журналистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Загорски, Д.

 

Смях и мъдрост от народа за народа

 

         б.г.

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Агров, Г

 

 

Основи на безвластието

 

 

1958

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        886.7-1

Славов, Атанас

 

Стихотворения 1962, Порнографска поема 1968-3 бр.

1980

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        886.7-1

Ралин, Радой

 

Люти чушки – 2 броя

 

 

 

1983

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

 

 

 

България в сферата на Съветските интереси

1998

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Царица Йоанна

 

Спомени

 

 

 

 

1991

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Михайлов, Станко

 

Княгиня Мария Луиза

 

 

1992

 

Литература

Димих, Диана

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Димитров, Пашанко

 

Борис III - цар на България 1894-1943

 

1986

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Давчева, Даниела

 

Лисицата и лъвът -том1

 

 

1994

 

Политика

Овчаров, Светослав

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Груев, Стефан

 

Корона от тръни-цар Борис III

 

 

1991

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Вежинов, Павел

 

Нощем с белите коне. Самопризнание

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Сарандев, Иван

 

Емилиян Станев-литературни анкети

 

1977

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Чудомир

 

 

Разкази-2 бр

 

 

 

1961

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Венедиков, Иван

 

Познайте ги по делата им

 

 

1993

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Атанасов, Герчо

 

Греших докрай

 

 

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Семерджиев, Петър

 

Народният съд в България 1944-1945 – 3 броя

 

1997

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           73/76

Константинов, Петър

Времето на майсторите

 

 

1979

 

Изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Кацаров, Константин

60 години живяна история

 

 

1970

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Проф.Златарски, Васил

История на българската държава през средните векове-т. 1

1971

 

История

 

 

 

  

 

 

 

 

 

949.72

Проф.Златарски, Васил

История на българската държава през средните векове-т. 3

1972

 

История

 

 

 

  

 

 

 

 

 

886.7

Венецианов, Стефан

Личности, въпреки всичко

 

 

1994

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Мантов, Димитър

 

Южнобългарска хроника

 

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Дичев, Стефан

 

Пътят към София

 

 

 

1967

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Христов, Борис

 

Народни устни писмена-антология

 

1995

 

Етнография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Болгар, Боян

 

Пътуване с Диоген

 

 

 

1970

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Болгар, Боян

 

Второ пътуване с Диоген     

 

 

1973

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Болгар, Боян

 

Трето пътуване с Диоген

 

 

1976

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Болгар, Боян

 

Четвърто пътуване с Диоген

 

 

1981

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Василев, Ванцети

 

Семената на страха

 

 

 

1991

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Цанков, Асен

 

Червеният Бай Ганю-том 3

 

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Петров, Ивайло

 

Хайка за вълци

 

 

 

1987

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Далчев, Атанас

 

Съчинения в два тома. Том ІІ - Проза

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Станилов, Васил   

 

В своята леха

 

 

 

1994

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Томов, Александър

 

Корупция

 

 

 

 

1989

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Томов, Александър

 

Корупция-книга 2

 

 

 

1990

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Димитрова, Блага

 

Лице

 

 

 

 

1990

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Заимова, Женя

 

Щъркели

 

 

 

 

1972

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Николов, Иванко

 

Бавна поезия

 

 

 

1999

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Стоянова, Красимира

Ванга

 

 

 

 

1991

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Гуляшки, Андрей

 

Романтична повест

 

 

 

1970

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Константинов, Петър

Светилници в утрото

 

 

 

1981

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Михайлов, Станко

 

Цар Симеон II

 

 

 

1990

 

Политика

Димих, Диана

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Костов, Константин

 

Царствената смърт

 

 

 

          б.г.

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Александров, Емил

 

Аз работих с Людмила Живкова

 

1991

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Кеворкян, Кеворк

 

Разговори със Симеон Втори

 

 

1990

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Загорски, Драгомир

 

През лабиринта. Във и вън от България

 

1993

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Йорданова, Евгения

 

И да направиш добро...

 

 

2000

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Константинов, Константин

Път през годините

 

 

 

1959

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Константинов, Петър

Синият аметист- том 1

 

 

1999

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Попов, Димитър

 

Българският национализъм

 

 

2000

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Йовков, Иван

 

Хроника на едно царуване

 

 

1989

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Пешев, Петър

 

Историческите събития и деятели от навечерието на

1993

 

История

 

 

 

Освобождението ни до днес

 

 

 

 

32

 

 

 

Желю Желев - достойният за втори мандат

 

1996

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Кръстев, Михаил

 

Виното на надеждите

 

 

          б.г.

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Библия за деца

 

 

 

1991

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

808.67

Михайлова, Стойка

 

Учебно помагало по български език за начинаещи

1982

 

Бълг.език

Ибришимова, Нина

 

 

 

 

 

 

 

 

808.67

Захариева, Мария

 

Учебно помагало по български език за средно напреднали

1982

 

Бълг.език

Базова, Цветана

 

 

 

 

 

 

 

808.67

Базова, Цветана

 

Учебник по български език за участниците в летния 

1980

 

Бълг.език

Василева, Ана

 

семинар за чуждестранни българисти и слависти

 

 

314.1

Сталев, Сталю

 

Македонците македонци ли са?

 

1999

 

Демография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Мошанов, Стойчо

 

Моята мисия в Кайро

 

 

1991

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Ташев, Тодор

 

Животът на летописеца

 

 

2000

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316.7

Танев, Тодор

 

Политическата култура

 

 

2001

 

Социология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882

Суворов, Виктор

 

Ледоразбивачът

 

 

 

1993

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Желев, Желю

 

В голямата политика

 

 

1998

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Цандева, Геновева

 

Дъждът съблича птиците

 

 

2000

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

 Росен, Петко

 

През гори зелени

 

 

 

1982

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Спейт, Р. и др.

 

Съветска България през три британски мандата 1956-1963–

1994

 

Политика

 

 

 

 2бр.

 

 

 

 

 

886.7

 

 

 

Антология български разкази

 

 

1995

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Пундев, Марин

 

България-Америка-Русия

 

 

1996

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314.1

Църнушанов, Коста

 

Сръбски и хърватски свидетелства за българската

         б.г.

 

Демография

 

 

народност в Македония

 

 

 

 

323

 Найденов, Найден

 

Спомени с Иван Багрянов

 

 

2002

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308

Метрополит Методий Кусевич

Македония в своите жители само сърби няма

1996

 

Социо-

Пенев, Боян

 

Сръбският шовинизъм

 

 

 

 

      графия

Павлов, Тихомир

 

Сърбизмът и българщината на Балканите

 

 

 

 

308

 

Славов, Атанас

 

 

Политика.Бележки по дилемите на промяната

 

        1992

 

Социография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Стателова, Елена

 

Биография на българския дух (Родът Паница)

1997

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Попова-Мутафова, Фани

Княгиня Мария-Луиза

 

 

1994

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Бадев, Йордан

 

Позиция

 

 

 

 

1993

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Константинов, Петър

Царете на България и народната съдба

 

1991

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Станев, Емилиян

 

Антихрист

 

 

 

1973

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Димитров, Пашанко

 

Баба Клементина

 

 

 

1994

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Чакъров, Костадин

 

Втория етаж

 

 

 

1990

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271

Бакалова, Елка

 

Роженският манастир

 

 

1990

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Загорски, Драгомир

 

Безсъниците на трона

 

 

1995

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Станева, Надежда

 

Дневник с продължение

 

 

1981

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           73/76

Овчарова, Мария

 

Тоталитаризмът в карикатурите на Тодор Цонев

1990

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Йорданов, Недялко

 

Трендафил Акациев

 

 

 

1998

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        914(73)

Вегенер, Юлиана

 

Ах този Ню Йорк, Ню Йорк, Ню Йорк!

 

1995

 

География

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Милчев, Кирил

 

Третият завет

 

 

 

1995

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Милчев, Кирил

 

Разкази от Америка

 

 

 

1997

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Попов, Стефан

 

Идеята за Европа през вековете

 

1999

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882

Гогол, Николай В.

 

Мъртви души

 

 

 

1997

 

Руска Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Аржентински, Иван

 

Непокорният генерал

 

 

1979

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Матеев, Енчо

 

Държавникът Стефан Стамболов

 

1992

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Силянов, Христо

 

Сръбско-българският спор и Русия

 

1993

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   323/497.2/

Мешкова, Поля

 

Българската гилотина.Тайните механизми на Народния съд

1994

 

Политика

Шарланов, Диню

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Левчев, Владимир

 

Балканският принц

 

 

 

2001

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

Мадол, Ханс Рогер

 

Фердинанд цар на българите. Мечтата за Византия

1992

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

Кралевска, Нася

 

Без заглавие.Рушители и строители на България

2001

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159.9

Желев, Желю

 

Човекът и неговите личности

 

 

1991

 

Психология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Краичев, Данаил

 

Изминат път. Избрани статии

 

 

1992

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Николаев, Н.П.

 

Четири ескиза от едно царуване

 

1993

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Данаилов, Георги

 

Къща отвъд света

 

 

 

1996

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Константинов, Петър

История на България с някои премълчавани досега 

1993

 

История

 

 

 

исторически факти – 4 броя

 

 

 

 

 

               О7

 

 

 

Наградите "Паница" за журналистика 1997-1999

2000

 

Журналистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Недялков, Благой

 

Гешев-суперполицаят

 

 

1992

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               О7

 

 

Наръчник за журналисти от Централна и Източна Европа

          б.г.

 

Журналистика

 

 

  

 

 

 

 

 

 

949.72

Boyadjieff, Christo

 

Saving the bulgarian Jews in World War II

 

1989

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Tonchev, Belin

 

Young poets of a new Bulgaria

 

 

1990

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Rad, Krassimira

 

Le vent s`arrete a` Sofia

 

 

1971

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Furneaux, Rupert

 

The Breakfast War

 

 

 

1958

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Stanev, Emilian

 

La legende de Sybinn prince de Preslav

 

1975

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   282/497.8/

Drenikoff, Kiril G.

 

L'eglise catholique en Bulgarie

 

 

1968

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Slavov, Atanas

 

Mr. Lampedusa has vanished

 

 

1982

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Dimitroff, Pashanko

 

Boris III of Bulgaria 1894-1943

 

 

1986

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Dimitroff, Pashanko

 

King of Mercy-Boris III of Bulgaria

 

1986

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Soros, George

 

Opening the Soviet system

 

 

1990

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Soros, George

 

Uderwriting Democracy

 

 

1990

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Yovkov, Yordan

 

Short stories by Yordan Yovkov

 

 

1965

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Boyadjieff, Christo

 

Racovski, The vanquuished socialist – 2 броя

 

1984

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          885.О

Kundera, Milan

 

The book of laughter and forgetting

 

          б.г.

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

McConigle, Thomas

 

Dream of N. Petkov

 

 

 

1987

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Meirow, Anzhel

 

Ne'er the twain

 

 

 

1988

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Kostov, Vladimir

 

Le parappluie Bulgare

 

 

1986

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.76

Prof. Dolapchiev, Nicola

Bulgaria-The making of a satellite. Analysis of the historical

1971

 

История

 

 

 

developments 1944-1953 – 2 броя

 

 

 

327

Brzezinski, Zbigniew

 

Game plan- How to conduct the  US-Soviet Contest

1986

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          885.О

Kudera, Milan

 

The Unbearable lightness of Being

 

1985

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

947

Smith, Hedrick

 

The Russians

 

 

 

1976

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Markov, Georgi

 

The truth that killed -3 броя

 

 

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         840-31

Guignabodet, Liliane

 

Dessislava

 

 

 

1986

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

947

Cowles, Virginia

 

The Russian Dagger-Cold war in the days of the Czars

 

1969

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       941/949

Rotschild, Joseph

 

East Central Europe between the two World Wars

1974

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Pantev, Andrei

 

US projects for Determininig the borders of Bulgaria in 1918-

1993

 

История

 

 

 

 1919

 

 

 

 

 

397

Fonseca, Isabel

 

Bury me standing. The Gypsies and their Jurney

1995

 

Етнография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Sapinkoff, Lisa & Belev, G.

Clay and Star-Contemporary Bulgarian Poets - 2 броя

1992

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329.15

Bell, John D.

 

The bulgarian communist party from Blagoev to Zhivkov

1986

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      330/470/

Dellin & Gross, H.

 

Performs in the Soviet and Estern European Economies

1972

 

Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

947

Smith, Hedrick

 

The New Russians

 

 

 

1990

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945

Lucifero, Falcone

 

Il Re Dall`esilio

 

 

 

1978

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Moser, Charles A.

 

Dimitrov of Bulgaria: A political Biography of Dr. Georgi

1979

 

История

 

 

 

 M.Dimitrov

 

 

 

 

 

949.72

Stephane Groueff

 

Crown of Thorns

 

 

 

1987

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        32/100/

Soros Foundations

 

Building Open Societies

 

 

2002

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         820-31

Barnes, Julian

 

The Porcupine

 

 

 

1992

 

Английска Литератра

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Bozhilov, Bozhidar

 

American Pages

 

 

 

1980

 

Литератра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Levchev, Lyubomir

 

The Mysterious Man

 

 

 

1980

 

Литератра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Bell, John D.

 

Peasants in Power

 

 

 

1977

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Крумов, Крум

 

Човешката дейност

 

 

 

1992

 

Философия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Богданов, Иван

 

Предсмъртни предтечи

 

 

1963

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

 

 

 

Конституция на Българското Княжество

 

1991

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882

Крилов, Иван

 

Басни

 

 

 

 

1963

 

Руска Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Русев, Сава

 

Спомени и анегдоти за великотърновци

 

1985

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Власев, Красимир

 

Сватбата на агнето

 

 

 

1994

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

Евангелие според Йоан

 

 

1994

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Яворов, Пейо

 

Избрани творения

 

 

 

1948

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Архимандрит Серафим

Нашата молитва- 2 броя

 

 

1993

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

 

 

 

Делото на братя Евлогий и Христо Георгиеви

1996

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238

 

 

 

Православен Катехизис и Послание

 

1991

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Кънчев, Атанас и Б.Христов

От изник слонце до заник

 

 

1997

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Герчев, Христо и Т.Павлов

Сръбски свидетелства върху българите в Моравско

1993

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.72

Драндарова, Ани

 

Нещо като живот

 

 

 

1996

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Марков, Георги

 

Задочни репортажи за България том 1 – 2 броя

 

1980

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Марков, Георги

 

Задочни репортажи за България том 2 – 2 броя

 

1981

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           73/76

Сарафов,Николай

 

Антология на Багонализма

 

 

1993

 

Изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        820(73)

Лайтмън, Алън

 

Сънищата на Айнщайн

 

 

1995

 

Английска Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Бобев, Петър

 

Тайната книга

 

 

 

1984

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

 

 

 

За и против националните интереси на България-2броя

2001

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Станев, Емилиян

 

Черния монах

 

 

 

1993

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Яворов, П.К.

 

Гоце Делчев

 

 

 

1972

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Божилов, Кирил

 

Дуелите в България

 

 

 

1997

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Чендов, Георги

 

Когато Русе беше Русчук

 

 

1985

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ерендицов, Евгени

 

В начало беше словото

 

 

1998

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Тенев, Драган

 

Новели за познатите ни непознати

 

1991

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Радев, Иван

 

Търновска хроника

 

 

 

1993

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Везнева, Мариана

 

По спиралата на еволюцията

 

 

1995

 

Философия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Славянска, Христина  

Детството на Христос

 

 

         б.г.

 

Религия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Миевски, Христо

 

Бях царски морски офицер

 

 

1993

 

Военни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Гюлгелиева, Вера

 

Аглика Ханъм

 

 

 

1995

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Харалампиев, Димитър

Легенда за Самуил

 

 

 

          б.г.

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Радев,Валентин

 

Отровни Митове

 

 

 

1994

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Йорданова, Евгения

 

И да направиш добро

 

 

2000

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

Попов, Димитър Х.

 

Истината винаги е горчива

 

 

1997

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Св.Йоан Златоуст

 

Духовно огледало

 

 

 

1997

 

Религия

Св.Теофан Затворник

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

Борци за свобода и просвета

 

 

1989

 

Просвета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Вульпе, Николай

 

Срещи на поколения

 

 

1979

 

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

Панайотов,  Панайот

Външната политика на България

 

          б.г.

 

Политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Архимандрит Климент  

Наръчна книга за духовен живот том І-ІІ

 

1991

 

Религия

Рилец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

Молеров, К

 

История на Банско

 

 

 

          б.г.

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Бафрова-Матинчева,  

Песен закъсняла

 

 

 

2000

 

Литература     Мария

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.7

 

 

 

Карнегиевата анкета

 

 

1995

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886.7

Миевски, Христо

 

Обикновен социализъм

 

 

1998

 

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949.72

 

 

 

Освобождението 1878 Спомени

 

1989

 

История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Толев, Ваклуш

 

Езотерични школи и мистични учения

 

2000

 

Философия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398

Форсайт, Марта

 

Слушай, щерко, и добре запомни....

 

1996

 

Етнография