Contact us Business Announcements Cultural Events Library Links
 

Обща информация

 

Библиотеката на Генералното консулство на Република България в Ню Йорк съдържа богата колекция от книги и списания на български и чужди езици. Библиотеката бе създадена и съществува благодарение на дарения от книги, направени от български граждани, както и от съществуващия библиотечен фонд на консулското представителство.

 

Целта на библиотеката е изграждане на център на българската книжовност в района на Ню Йорк и запазване на българската културна идентичност и на българския корен на живеещите в района българи.

 

Всеки може да дари книги за библиотеката на Генералното консулство. Книгите трябва да са в запазен вид и да имат научна или художествена стойност. Генералното консулство високо ще оцени всяко предложено и направено дарение.

 

                 Правила за ползване на книги от библиотеката на
        Генералното консулство на Република България в Ню Йорк


І. За да станете читател на библиотеката при Генералното консулство е необходимо:

                 1. Да попълните в консулското представителство картон за 

                       получаванена книги от библиотеката;

                 2. Да направите еднократен депозит от $ 20;

ІІ. Ред за заемане на книги от библиотеката на Генералното консулство:

                 1. Изборът на книгите, които желаете да заемете може да

                     направите от каталога на книгите за заемане от

                     Генералното консулство в Интернет;

                 2. След като сте избрали книгите, които желаете да заемете, е

                     необходимо да се обадите на телефоните на Генералното

                     консулство, (212) 935 4646, (212) 935 7920, за да проверите

                     дали книгите са в наличност в библиотеката, да заявите

                     желанието си да ги заемете и те да Ви бъдат запазени.

                     Информацията, която трябва да дадете по телефона е Автор

                     и Заглавие на книгата, както и сигнатурния номер на

                     книгата.

                     Справки по телефона могат да се правят от 2 до 4 p.m. всеки

                     вторник и четвъртък.

                 3. Максималният брой книги, които могат да се заемат от

                     библиотеката на Генералното консулство е 2 книги;

                 4. Срокът за връщане на заетите книги е 14 календарни дни.

                     Необходимо е да бъдат върнати всички преди това заети

                     книги, за да бъде възможно заемането на нови;

                 5. Заемането на книги може да стане само при лично явяване на

                     читателя и при представяне на документ за самоличност;

                6. Работното време на библиотеката с читатели е от 2 до 4 p.m.

                    всеки вторник и четвъртък.


ІІІ. Ред за ползване на книги от библиотеката на Генералното консулство без да се изнасят от консулското представителство:

                1. Книгите и списанията от каталога на книгите за ползване

                    само в Генералното консулство могат да се ползват само в

                    консулството в работното време на библиотеката - от 2 до 4

                    p.m. всеки вторник и четвъртък;

               2. За да ползва книга читателят трябва да представи документ за

                   самоличност;

Пазете книгите и ги връщайте в същият вид, в който сте ги получили  

                                              от библиотеката!


Каталози:

КНИГИ ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО В ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО
 
КНИГИ  ЗА  ЗАЕМАНЕ ОТ ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО