Информация относно готовите български документи за самоличност (БДС) може да намерите в отделните списъци, в началото на тази страница, както следва: Получени готови документи или, ако не откриете името си там, в Писма от МВР, където са изброени всички нередности по преписките за паспорти и др. БДС

Уважаеми български граждани,
Желаем да Ви уведомим, че в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за
българските документи за самоличност, считано от 31 октомври 2007 г. МВР
преустановява практиката на приемане на заявления за издаване на паспорти
чрез пълномощник. Заявленията следва да се подават лично. Това може да стане
в консулските служби на Р България или в службите на МВР в България.

Текстът на чл. 44 от ЗБДС е, както следва:

Чл. 44. (1) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 31.10.2007 г.)
Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
(2)…………………………………………………………………………………….
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 31.10.2007 г.) Паспорт или
заместващ го документ се получава лично, а по изключение - от упълномощено
лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

ИЗДАВАНЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ
ПОЛУЧЕНИ ГОТОВИ ДОКУМЕНТИ

Всички услуги, предлагани от ГК-Ню Йорк се заплащат с пари в брой или сертифицирани банкови чекове (money orders). Персонални чекове (personal checks), кредитни и дебитни карти не се приемат.

Намерени /изгубени паспорти на граждани в района на New York

1.ALEXANDER PAVLINOV VALTCHEV

2.LOUTCHIA DIMITROVA MARKOVA

3. SILVANA BOGOMILOVA PENCHEVA

4. SEVDALINA PETKOVA STAMATOVA

5.ILIA ZAPRYANOV MITOVSKI

6.TANIA NIKOLAEVA ASSENOVA

7.GERGANA IVANOVA NACHEVA

 

8.TODOR EMILOV RUSSEV -лична карта

 

9.Kolio Todorov Plachkov