ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Издава се, когато лицето не разполага с паспорт. Срокът на валидност на паспорта е 1 година.

 
Изисквания за издаване:

Кандидатът се явява на лично интервю в Консулството /понеделник - петък 9:30-12:30/.  

 Необходимо е да се представят:
  
•   Обикновен български паспорт, лична карта,българска шофьорска книжка или акт за раждане.

Ако лицето не разполага с един от изброените документи за удостоверяване на самоличността, се прави запитване до МВнР въз основа на попълненото заявление, като издаването става възможно след получаване на положителен отговор.

 Срокът за процедурата е 3-5 дни.  
 •   Попълнено заявление /попълва се в Консулството или се разпечатва от сайта ни/.  
 •   Такса - $94 / + глоба 50$, ако паспортът е изгубен.